WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

Technik Sterylizacji Medycznej / 1 rok

Zapraszamy do obejrzenia filmu o tym zawodzie ( zrealizowanego na potrzeby ORE)

https://www.youtube.com/watch?v=femk1tijCKA

Zawód bardzo ważny i jak widzimy priorytetowy dzisiaj dla zapewnienia zdrowia chorym i personelowi medycznemu.

Ze względu na kwalifikacje pracodawcy zgłaszają się do nas o zatrudnienie osób po tym kierunku.Warto więc zainwestować w siebie.

W trakcie nauki poznacie Państwo: 

a)Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie;Zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy;Elementy mikrobiologii z epidemiologią;Język angielski zawodowy;Organizacja ochrony zdrowia;Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych;Metody sterylizacji instrumentarium medycznego;

b)Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Podstawy komunikacji interpersonalnej;Technologie informatyczne;Podstawy instrumentarium medycznego;Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego;Pracownia sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej dodatkowo wzbogacony zostanie o kurs: udzielania I pomocy albo sekretarz medyczny.

Nauka trwa tylko 1 rok. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają  się w formie zaocznej -przyjaznej dla życia rodzinnego i zawodowego.Zajęcia są prowadzone co drugi piątek,sobotę i niedzielę ( piątek od 16.00 do 20.00, sobota od 8.00 do 17.00,niedziela od 8.00 do 13.00)

Mamy bardzo dobrą kadrę nauczycieli- fachowców praktyków,którzy lubią to co robią i lubią ludzi z którymi dzielą się swoją wiedzą.Dzięku temu nasza szkoła ma wysoką zdawalność na państowych egzaminach zawodowych OKE. Mamy wspaniale wyposażoną pracownię.  

Na I i II semestrze macie Państwo praktyki zawodowe. Jeśli Państwo pracujecie w zawodzie, to możecie być z nich zwolnieni. 

W trakcie II semestru nauki przystępujecie u nas do egzaminu organizowanego przez OKE w Poznaniu w kwalifikacji MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.

UWAGA to nasza radość mamy wydoką zdawalność na egzaminach z tej kwalifikacji. SUPER 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o tym zawodzie ( zrealizowanego na potrzeby ORE)

https://www.youtube.com/watch?v=femk1tijCKA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY zapisz się osobiście (po otwarciu szkół )  lub online 

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo szkoły średniej w oryginale,
  • 1 zdjęcie  dla osób do 26r.ż
  • podanie (druk można wypełnić ONLINE albo na miejscu w szkole ( po zniesieniu zakazu nauki na odległość )
  • do wglądu na miejscu dane z dowodu osobistego
  • zaświadczenie o przydatności do zawodu od lekarza medycyny pracy (my dajemy skierowania na bezpłatne badania na ul.Polnej)

KURS : sekretarka medyczna 

okres kształcenia 30 godz. 

program zajęć: prowadzenie dokumentacji medycznej oraz informowanie o niej pacjentów i personel medyczny;prowadzenie korespondencji medycznej jednostki organizacyjnej;gromadzenie,przechowywanie i przetwarzanie informacji o pacjentach;planowanie  i organizowanie pracy własnej i przełożonego;obsługa sprzętu biurowego; współpraca z jednostkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucjami zewnętrznymi;wspólpraca z pacjentami i ich rodzinami /opiekunami;przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. 

Charakterystyka zawodu:

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie słuchacza do zdania egzaminów oraz do wykonywania pracy w środowisku wysokich wymagań sterylizacji takich jak:

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;

3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Możliwości zatrudnienia:

  1. centralnych sterylizatorniach,
  2. pracowniach endoskopowych,
  3. gabinetach stomatologicznych,
  4. podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym.
  5. w innych zakładach np.kosmetycznych jako dodatkowe kwalifikacje 

Bezpieczny zawód i dający satysfakcję finansową i emocjonalną  

Nie ma górnej granicy wiekowej