WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

Technik Administracji / 2 lata

Zapraszamy do obejrzenia filmu o tym zawodzie ( zrealizowanego na potrzeby ORE) 

https://www.youtube.com/watch?v=sjKpA-E4eNQ

To bardzo ciekawy zawód uczący czytania przepisów i poruszania się w administacji państwowej.

Od IX 2021r. wzbogacimy go dodatkowo o zakres administacji medycznej poprzez kurs: sekretarz medyczny.   

Technik Adminstracji  jest zawodem wszechstronnym, ponieważ słuchacz nabywa praktycznych umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin życia. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji. Ważne jest również to, że jest to praca pierwszego kontaktu z klientem/petentem, praca w której nabywa się umiejętności bycia wizerunkiem urzędu/firmy.

+ jest wykorzystanie jej przez całe życie zawodowe i prywatne.

W okresie 2 lat prowadzonej w formie zaocznej poznacie Państwo  

Przedmioty teoretyczne zawodowe: Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji;Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw;Organizacja pracy biurowej;Podstawy prawa administracyjnego;Podstawy prawa cywilnego;Podstawy prawa pracy;  Podstawy prawa finansowego;Język angielski zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych: Pracownia pracy biurowej;Postępowanie w administracji

Nauka kończy się egzaminem organizowanym przez OKE z kwalifikacji : Obsługa klienta w jednostkach administracji EKA.01.

Mamy bardzo dobrą kadrę nauczycieli- fachowców praktyków,którzy lubią to co robią i lubią ludzi z którymi dzielą się swoją wiedzą.Dzięku temu nasza szkoła ma wysoką zdawalność na państowych egzaminach zawodowych OKE. 

W szkole policealnej naukę mogą podjąć osoby, które posiadają wykształcenie średnie – mają świadectwo ukończenia liceum lub technikum –nie potrzebna jest matura. Zapraszamy równiez osoby z wyższym wykształceniem rozszerzenia umiejętności.   

Jak powiedziałam kierunek prowadzony jest w formie zaocznej i trwa 2 lata. 

Nauka odbywa się  tylko co drugi piątek,sobotę i niedzielę ( piątek od 16.00 do 20, sobota od 8.00 do 17.00, niedziela 8.00 - 13.00).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY zapisz się  online lub osobiście ( po otwarciu szkół )

Wymagane dokumenty: 

 • podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać ze strony szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał
 • 1 zdjęcie do legitymacji do 26r.ż
 • do wglądu na miejscu dowód osobisty

KURS : sekretarka medyczna 

okres kształcenia 30 godz. 

program zajęć: prowadzenie dokumentacji medycznej oraz informowanie o niej pacjentów i personel medyczny;prowadzenie korespondencji medycznej jednostki organizacyjnej;gromadzenie,przechowywanie i przetwarzanie informacji o pacjentach;planowanie  i organizowanie pracy własnej i przełożonego;obsługa sprzętu biurowego; współpraca z jednostkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucjami zewnętrznymi;wspólpraca z pacjentami i ich rodzinami /opiekunami;przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EKA.01 uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w :

 •  instytucjach  administracyjnch  i samorządach  terytorialnych
 •  podmiotach  gospodarczych
 •  organach  organizacji społecznych
 •  organizacjach  europejskich
 •  firmach  ubezpieczeniowych
 •  firmy medyczne po  dodatkowym kursie 
 •  bankach
 •  urzędach  skarbowych
 •  doradztwo w  pisaniu  podań i pism 

NIE MA GÓRNEJ GRANICY WIEKOWEJ