WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

Kadra

 • Dorota Kolasiński dyrektor Studium, mgr filologii polskiej, mgr psychologii,
 • Danuta Korpal wicedyrektor Studium mgr geografii,praktyki zawodowe
 • Bury Anna mgr socjologii/ podstawy psychologii i socjologii
 • Kuczyński Janusz mgr techniki/ pracownia pracy biurowej , technologie informatyczne
 • Lechowicz Grażyna mgr inż ekonomii/podstawy finansów publicznych,pracownia pracy biurowej
 • Lipińska-Gajek Elżbieta mgr ekonomii/pracownia pracy biurowej,podstawy prawa pracy
 • Steranke Justyna  mgr języka angielskiego , język angielski zawodowy
 • Wiśniewska Grażyna mgr pedagogika o specjalości edukacja i promocja zdrowia/zdrowie publiczne,organizacja ochrony zdrowia
 • Zubko Halina  mgr ekonomii/ działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej/ podstawy działalności gospodarczej
 • Koszel Paweł licencjat- ratownictwo medyczne / anatomia topograficzna, pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia, elementy pierwszej pomocy
 • Mrówka Adam mgr prawa/ pracownia administracji,podstawy prawa pracy
 • Arendacz Wiesław mgr filologii germańskiej/ język niemiecki
 • Jamrożek Beata mgr pielęgniarstwa/ opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze, działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną
 • Kononowicz Mirosława mgr/ zagrożenia w środowisku pracy,
 • Kirdzik Łukasz mgr / techniczne bezpieczeństwo pracy,zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy,zarządanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Romańczuk Beata mgr/podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce-kosmetyka pielęgnacyjna i upiekszająca twarzy , szyi i dekoldu,zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy , szyi i dekoldu
 • Leszczyszyn Krystyna mgr/techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Balcerzak Stanisława mgr/podstawy prawa administracyjnego, podstawy prawa cywilnego
 • Tomczyk Ewa mgr/j.migowy
 • Kononowicz Mirosława mgr/ocena ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn okoliczności wypadków, zarządzanie systemami BHP