WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

tematy prac kontrolnych

strona tytułowa pracy kontrolnej 

1. Informatyki 

 Proszę wybrać jeden z poniższych tematów:

  1. Zastosowanie komputerów w życiu codziennym
  2. Wirusy komputerowe i profilaktyka antywirusowa.
  3. Rodzaje licencji oprogramowania komputerowego oraz przepisy prawa autorskiego.

2. Biologia

1.Scharakteryzuj choroby genetyczne jednogenowe (fenyloketonuria , mukowiscydoza) i chromosomalne.( zespół Downa).

2.Opisz budowę i znaczenie kwasów nukleinowych.Przedstaw przebieg podziałów komórkowych.

3.Co to są mutacje ? Rodzaje mutacji i ich skutki.

3.Chemia 

1.Przyczyny i skutki występowania kwaśnych opadów oraz sposobów w jaki można im zapobiegać.
2.Budowa , otrzymywanie, właściwości i przykłady zastosowań kwasów : azotowego ( V), węglowego i fosforowego ( V)
3.Skala pH roztworu .Wskaźniki kwasowo-zasadowe.Zastosowanie znajomości odczynu roztworu w różnych dziedzinach życia.
 
 
7. WOS
9. Język polski  ( wybierz jeden z nich )
    1.Scharakteryzuj wybranego bohatera literackiego.
    2. Czy warto być dobrym?Uzasadnij swoją wypowiedź na podstawie wybranych bohaterów literackich.          (Rozprawka)
    3.Charakterystyka mitycznego bohatera Prometeusza.
 

 Drodzy Słuchacze

Na pracy kontrolnej powinien być opis: imię i nazwisko, klasa, oraz jaki wybraliście temat 

napisaną pracę  możecie oddać ( do wyboru) :

  1. do nauczyciela  przedmiotu na classroomie
  2. na stronę internetową szkoły: kontakt@szkolaszczecinek.pl
  3. przynieść do sekretariatu szkoły