WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Prywatna Szkołą Podstawowa klasa 8

Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

zapraszam do nauki w :

  •  8 klasie -  jest ona dla uczniów, którzy nie zdali 8-klasy SP albo 3 klasy gimnazjum albo ,,starej  8 letniej "szkoły podstawowej lub z przyczyn życiowych nie mogą ukończyć dotychczasowej szkoły. 

Nauka odbywa się dwa razy w miesiącu ( jest wiec czas na pracę zarobkową )-  średnio co drugi piątek(od 16:00- 20:00 i w sobotę od 8:00 - 17:30 z przerwą na obiad)  i  w formie stacjonarnej przy współpracy z OHP w każdy poniedziałek,wtorek,środa.Nauka jest podzielona jest na 2 semestry - każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym. Wszystkie przedmioty  zdaje się w formie ustnej  a z j.polskiego, j.angielskiego , matematyki w dodatkowo w  formie pisemnej. Zaliczenie semestru wymaga posiadania pozytywnych ocen z każdego przedmiotu.

Aby można było przystąpić do egzaminu konieczne jest pozyskanie pozytywnej oceny z pracy kontrolnej z każdego przedmiotu  oraz 51% frekwencji z tego przedmiotu, dlatego bardzo ważne jest chodzenie do szkoły .

Przedmioty :

 j.polski. j.angielski, matematyka, historia, WOS,geografia,biologia,fizyka, chemia, informatyka.

Okres kształcenia w szkole podstawowej  dla dorosłych wynosi 1 rok i obejmuje klasę 8 .Nauka kończy się oprócz egzaminów semestralnych  znanym już sprawdzianem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.   

Podejmując naukę w naszej szkole słuchacze zyskują:

poczucie zadowolenia ,że w nowych warunkach dokończą, to co sprawiało im trudność,

- zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,

- okazywany im szacunek,

- dopingowanie do nauki i ukończenia szkoły, 

- dojrzałość wewnętrzą połączoną z odpowiedzialnością za siebie i rodzinę.

Zapraszamy każdego, kto chce i ma wolę walki o swój los ...

Nauka już od 16 roku życia.