WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Prywatna Szkoła Podstawowa klasa 8

Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

serdecznie zapraszamy do :

8 klasy w formie zaocznej uczniów

- którzy nie zdali 8 klasy ,,obecnej" SP albo ,,dawnej" SP

- którzy ukończyli 7 klasę szkoły podstawowej 

- lub z przyczyn życiowych,zdrowotnych nie mogą  jej ukończyć

U nas będzie łatwiej  ukończyć 8 klasę , ponieważ jest mniej godzin i nauczyciel ma więcej czasu dla was. Nauka odbywa się dwa /trzy razy w miesiącu jest wiec czas na pracę  zarobkową i obowiązki rodzinne.Zajęcia odbywają się średnio co drugi piątek 16:00- 20:00 i w sobotę 8:00 - 17:00 z przerwą na obiad.

W klasie 8 nauka  podzielona jest na  2 semestry - każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym.  Wszystkie przedmioty  zdaje się w formie ustnej  a  dodatkowo z j.polskiego, j.angielskiego , matematyki w egzamin jest w  formie pisemnej. Zaliczenie semestru wymaga posiadania pozytywnych ocen z każdego przedmiotu. Przejście na następny semestr jest od tego uzależnione. Jest to łatwe dla tego, który chodzi na zajęcia albo wykazuje, że się stara. Nasi nauczyciele są bardzo pomocni i potrafiący podnieść na duchu.  

Moi drodzy to jest ważne !!

W trakcie nauki ,aby można było przystąpić do egzaminu semestrawlnego  konieczne jest pozyskanie pozytywnej oceny z pracy kontrolnej z każdego przedmiotu  oraz 51% frekwencji z tego przedmiotu, dlatego bardzo ważne jest chodzenie do szkoły. 

Wasze przedmioty to :

 j.polski. j.angielski, matematyka, historia, WOS,geografia,biologia,fizyka, chemia, informatyka.

Okres kształcenia dla was wynosi 1 rok. Nauka kończy się znanym już sprawdzianem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.   

Podejmując naukę w naszej szkole słuchacze zyskują:

poczucie sukcesu ,że w nowych warunkach dokończą, to co sprawiało im trudność,

- dorosłość wewnętrzną,

- zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,

- okazywany im szacunek,

- dopingowanie do nauki i ukończenia szkoły, 

-  sukces odpowiedzialności za siebie i rodzinę.

- start w szkołę branżową albo w liceum.. albo w co się chce.... 

Zapraszamy każdego, kto chce iść do przodu  ...

Nauka już od 16 roku życia.