WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Prywatna Szkoła Podstawowa klasa 7

Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

serdecznie zapraszamy do :

7 klasy w formie zaocznej  uczniów

- którzy zdali 6 klasę SP albo

-nie zdali 7 klasy  obecnej SP albo ,,dawnej" szkoły podstawowej

-z przyczyn życiowych nie mogą ukończyć dotychczasowej szkoły. 

U nas będzie łatwiej dokończyć klasę, ponieważ jest mniej godzin i nauczyciel ma więcej czasu dla was. Nauka odbywa się dwa /trzy razy w miesiącu jest wiec czas na pracę  zarobkową i obowiązki rodzinne.  Zajęcia odbywają się średnio co drugi piątek 16:00- 20:00 i w sobotę 8:00 - 17:00 z przerwą na obiad.

W klasie 7 nauka  podzielona jest na semestry - każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym.  Wszystkie przedmioty  zdaje się w formie ustnej  a  dodatkowo z j.polskiego, j.angielskiego , matematyki w egzamin jest w  formie pisemnej. Zaliczenie semestru wymaga posiadania pozytywnych ocen z każdego przedmiotu. Przejście na następny semestr jest od tego uzależnione. Jest to łatwe dla tego, który chodzi na zajęcia. Nasi nauczyciele są bardzo pomocni i potrafiący podnieść na duchu.  

Moi drodzy to jest ważne !!

W trakcie nauki ,aby można było przystąpić do egzaminu semestrawlnego  konieczne jest pozyskanie pozytywnej oceny z pracy kontrolnej z każdego przedmiotu  oraz 51% frekwencji z tego przedmiotu, dlatego bardzo ważne jest chodzenie do szkoły. 

Wasze przedmioty :

 j.polski. j.angielski, matematyka, historia, WOS,geografia,biologia,fizyka, chemia, informatyka.

Okres kształcenia w szkole podstawowej  dla dorosłych wynosi 2 lata i obejmuje 7 i 8 klasę .Nauka kończy się znanym już sprawdzianem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.   

Podejmując naukę w naszej szkole słuchacze zyskują:

poczucie sukcesu ,że w nowych warunkach dokończą, to co sprawiało im trudność,

- zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,

- okazywany im szacunek,

- dopingowanie do nauki i ukończenia szkoły, 

- dojrzałość wewnętrzą połączoną z odpowiedzialnością za siebie i rodzinę.

Zapraszamy każdego, kto chce iść do przodu  ...

Nauka już od 16 roku życia.