WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

instrikcja przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej

    1. Egzamin pisemny z wybranych  trzech przedmiotów  jest przeprowadzony w formie zdalnej ( j.polski,j.angielski,matematyka ). Słuchacze pobierają materiał na egzamin w wyznaczonym  dniu i godzinie z  clasroomu  nauczyciela prowadzącego zajęcia albo z zakładki e-learning. Osoby, które nie mają możliwości pracy zdalnej otrzymują pytania na telefon lub przez tradycyjną pocztę po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu o braku możliwości pracy zdalnej.       Egzamin pisemny trwa 90 minut. Słuchacze piszą egzamin w wyznaczonym dniu i godzinie  poza szkołą. Po zakończeniu egzaminu mają 30 minut na dostarczenie pracy nośnikiem elektronicznym na konto internetowe nauczyciela np. classroom  lub pocztą tradycyjną na adres szkoły w ciągu 4 dni ( liczy się data stempla pocztowego). Nauczyciel  otrzymuje prace w formie elektronicznej lub papierowej. Po sprawdzeniu nauczyciel informuje słuchacza  o uzyskanym wyniku.  
    2. Egzamin ustny z przedmiotów jest przeprowadzony w formie zdalnej. Nauczyciel przeprowadza egzamin w formie zdalnej poprzez classrrom albo komunikator Skype ,WhatsApp, Messenger lub inny dostępny dla nauczyciela i słuchacza albo przez telefon komórkowy lub telefon stacjonarny. Słuchacze na siedem dni przez egzaminem otrzymują zagadnienia  egzaminacyjne na podstawie których sporządzone zostaną pytania egzaminacyjne. Nauczyciel sporządza zestawy egzaminacyjne złożone z dwóch pytań i liczbie  o jeden więcej niż ilość słuchaczy w klasie. Podczas egzaminu w wyznaczonym terminie i godzinie nauczyciel dzwoni  do słuchaczy w określony dzień i przedziale czasowym np.2 godz. w trakcie których z tymi co odebrali telefon przeprowadza rozmowę. Słuchacz  informowany jest o uzyskanej ocenie po odpowiedzi na pytania. Proszę o podanie aktualnych numerów telefonu na pocztę szkoły lo@szkola.iszczecinek.pl   lub kontakt@szkolaszczecinek.pl albo telefonicznie w szkole jeśli jest inny niż na podaniu albo uległ zmianie.  Uczeń losuje zestaw pytań  na który odpowiada. Egzamin dla jednej osoby trwa max. 10 min. Słuchacz  informowany jest o uzyskanej ocenie po odpowiedzi na pytania.

 

 życzę powodzenia 

  Wasz Dyrektor