WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH

Sesja egzaminacyjna 16-17-18 kwiecień 2021r.

Instrukcja zdalnego przeprowadzenia egzaminu pisemnego i ustnego  

Egzamin pisemny z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki jest przeprowadzony w formie zdalnej. Słuchacze pobierają materiał na egzamin w wyznaczonym  dniu i godzinie z classroom lub strony internetowej szkoły w Plan lekcji ( tak jak ostatnio w styczniu-temat pracy egzaminacyjnej  ).

Osoby, które nie mają możliwości pracy zdalnej otrzymują pytania na telefon lub przez tradycyjną pocztę po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu o braku możliwości pracy zdalnej.

Egzamin pisemny trwa 90 minut. Słuchacze piszą egzamin w wyznaczonym dniu i godzinie  poza szkołą. Po zakończeniu egzaminu mają 30 minut na dostarczenie pracy nośnikiem elektronicznym na konto internetowe nauczyciela w classroom albo na stronę interneową szkoły kontakt@szkolaszczecinek.pl , albo lo@szkola.iszczecinek.pl ,albo pocztą tradycyjną  na adres szkoły w ciągu 4 dni ( liczy się data stempla pocztowego). Nauczyciel  otrzymuje prace w formie elektronicznej lub  papierowej. Po sprawdzeniu nauczyciel informuje słuchacza  o uzyskanym wyniku.

Ocena bardzo dobra z pracy pisemnej zwalnia słuchacza z egzaminu ustnego.

 Egzamin ustny z przedmiotów jest przeprowadzony w formie zdalnej. Nauczyciel przeprowadza egzamin w formie zdalnej poprzez rozmowę telefoniczną ze słuchaczem albo inną formę np. komunikator WhatsApp, Messenger.Słuchacze na siedem dni przez egzaminem otrzymują zagadnienia egzaminacyjne na podstawie których sporządzone zostaną pytania egzaminacyjne. Nauczyciel sporządza zestawy egzaminacyjne o liczbie  o jeden więcej niż ilość słuchaczy w klasie. Podczas egzaminu w wyznaczonym terminie i godzinie nauczyciel dzwoni do słuchacza na jego aktualny telefon i przeprowadza egzamin.Nauczyciel dzwoni  do słuchaczy w określony dzień i przedziale czasowym np.2 godz. w trakcie których z tymi co odebrali telefon przeprowadza rozmowę. Słuchacz  informowany jest o uzyskanej ocenie po odpowiedzi na pytania. Proszę o podanie aktualnych numerów telefonu  jesli zmieniły się w styczniu na pocztę szkoły lo@szkola.iszczecinek.pl albo telefonicznie w szkole. 

 pozdrawiam Dyrektor Dorota Kolasiński 

P.S

Na pierwszej stronie na początku pracy pisemnej  koniecznie proszę o wprowadzenie danych: imię i nazwisko,klasa,przedmiot oraz wybrany temat z j. polskiego 

 

 

                                            PIĄTEK 16.04.2021 

GODZINA  PRZEDMIOT  INFORMACJE
    16.00- 17.30  j.polski-  3 lekcje + egz. pisemny/ forma zdalna/   przekaże nauczyciel
     

                                           SOBOTA 17.04.2021

  9.00-10.30    j.angielski - egz. pisemny / forma zdalna/    przekaże nauczyciel
  11.00-12.30    matematyka - egz. pisemny / forma zdalna/    przekaże nauczyciel
     

                                          NIEDZIELA  18.04.2021

10.00- 13.00    historia- egz. ustny/ forma zdalna/ Jeżeli ktoś zmienił nr telefonu, proszę jak najszybciej o podanie aktualnego
     
     

 

powodzenia 

Dyrekcja