WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH

26 - 27 wrzesień 2020

  PLAN ZAJĘĆ

  KLASA C 5

 

      SOBOTA 26.09.2020r.

 

GODZINA

PRZEDMIOT

SALA

1.

08.00-08.45

 

 

2.

08.45-09.30

 

 

3.

09.45-10.30

 

 

4.

10.30-11.15

 

 

5.

11.30-12.15

 

 

6.

12.15-13.00

 

 

7.

13.30-14.15

 

 

8.

14.15-15.00

 

 

9.

15.15-16.00

 

 

10.

16.00-16.45

 

 

      NIEDZIELA 27-09-2020  

 

GODZINA

PRZEDMIOT

SALA

1.

08.00-08.45

 

 

2.

08.45-09.30

 

 

3.

09.45-10.30

 

 

4.

10.30-11.15

 

 

5.

11.30-12.15

 

 

6.

12.15-13.00

 

 

7.

13.15-14.00

 

 

 

*jw.-jak wyżej

                            

 

                                

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa  Edukacji Narodowej nauka ma formę kształcenia na odległość w dniach od 12.03.2020r. do 10.04.2020r.     

  

          PIĄTEK 03-04-2020  - egzaminy      

 

GODZINA

PRZEDMIOT

SALA

1.

15.00-17.00

j.polski - 3 lekcje 

  UWAGA SŁUCHACZE

do 03.04.2020 proszę uregulować czesne do marca tylko na konto szkoły 

a do 15.04.2020 czesne do kwietnia tylko na konto szkoły 

2.

17.00-18.30

egzamin pisemny z języka polskiego

pobranie materiałów na poczcie klasy (gmail)około 16.30

 

3.

18.30-19.00

czas na przesłanie pracy do nauczyciela na  jego pocztę internetową  

przekazanie prac egzaminacyjnych na pocztę lo@szkola.iszczecinek.pl

(w temacie e-maila :imię i nazwisko,C6, egzamin pisemny z języka polskiego)

                                         

                                  SOBOTA 04-04-2020- egzaminy

 

GODZINA

PRZEDMIOT

SALA

1.

9.00-10.30

egzamin pisemny z matematyki pobranie materiałów na poczcie klasy (gmail)około 08.45

2.

10.30-11.00

czas na wysłanie pracy do nauczyciela

przekazanie prac egzaminacyjnych na pocztę:

dorotadorozynska125@interia.pl

(w temacie e-maila :imię i nazwisko,C6, egzamin pisemny z matematyki)

3.

12.15-13.45

egzamin pisemny z języka angielskiego

pobranie materiałów na poczcie klasy (gmail)około 12.00 oraz na stronie szkoły w zakładce  C6 egzamin z j.angielskiego 

4.

13.45-14.15

czas na wysłanie pracy do nauczyciela

przekazanie prac egzaminacyjnych na pocztę:

ozon778@wp.pl

(w temacie e-maila :imię i nazwisko,C6, egzamin pisemny z języka angielskiego)

mogą być też przekazane zdjęcia z rozwiązaniem

 

 

UWAGA!!!

Egzaminy będą prowadzone w formie zdalnej.

Osoby, które będą miały problem z dostępem do internetu itp. proszone są o kontakt ze szkołą w dniu 30.03.2020r./poniedziałek/w godz.10-14

Szanowni Państwo!

Wykażmy się w tym trudnym dla nas wszystkich czasie cierpliwoścą.

Staramy się dla Państwa znależć jak najlepsze rozwiązania , tak aby każdy z Was otrzymał upragnione świadectwo ukończenia szkoły w dniu 26.04.2020r.

Pozdrawiamy i życzymy zdrowia 

Dyrekcja i nauczyciele 

 

 

 Instrukcja zdalnego przeprowadzenia egzaminu pisemnego i ustnego  

  1. Egzamin pisemny z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki jest przeprowadzony w formie zdalnej. Słuchacze pobierają materiał na egzamin w wyznaczonym  dniu i godzinie z konta klasy. Osoby, które nie mają możliwości pracy zdalnej otrzymują pytania na telefon lub przez tradycyjną pocztę po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu o braku możliwości pracy zdalnej. Egzamin pisemny trwa 90 minut. Słuchacze piszą egzamin w wyznaczonym dniu i godzinie  poza szkołą. Po zakończeniu egzaminu mają 30 minut na dostarczenie pracy nośnikiem elektronicznym na konto internetowe nauczyciela lub pocztą tradycyjną  na adres szkoły w ciągu 4 dni ( liczy się data stempla pocztowego). Nauczyciel  otrzymuje prace w formie elektronicznej lub  papierowej. Po sprawdzeniu nauczyciel informuje słuchacza  o uzyskanym wyniku. Ocena bardzo dobra z pracy pisemnej zwalnia słuchacza z egzaminu ustnego.  
  2. Egzamin ustny z przedmiotów jest przeprowadzony w formie zdalnej. Nauczyciel przeprowadza egzamin w formie zdalnej poprzez komunikator WhatsApp, Messenger lub inny dostępny dla nauczyciela i słuchacza albo przez telefon komórkowy lub telefon stacjonarny. Słuchacze na siedem dni przez egzaminem otrzymują zagadnienia egzaminacyjne na podstawie których sporządzone zostaną pytania egzaminacyjne. Nauczyciel sporządza zestawy egzaminacyjne złożone z dwóch pytań i liczbie  o jeden więcej niż ilość słuchaczy w klasie. Podczas egzaminu w wyznaczonym terminie i godzinie uczeń losuje zestaw pytań  na który odpowiada. Egzamin dla jednej osoby trwa max. 10 min. Słuchacz  informowany jest o uzyskanej ocenie po odpowiedzi na pytania.

p.s

musimy  jeszcze uszczegółowić z nauczcielem jak technicznie  ustawić klejność zdających, aby przeprowadzić egzamin ustny .Może Państwo po wzajemnej konsultacji zaproponujecie rozwiązanie ? 

pozdrawiam Dyrektor Dorota Kolasiński