WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH

instrukcja przeprowadzenia egzaminów

Drodzy Słuchacze 

ze wzgledu na egzaminy zawodowe w Szkole Policealnej organizowane przez OKE w Poznaniu wyłączam szkołę na czas trwania tych egzaminów 

dlatego mają one u nas  formę zdalną tak jak to było w sesji stycznowej 2021r.

INSTRUKCJA  

1.Egzamin pisemny z wybranych przedmiotów ( j.polski,j.angielski,matematyka ) jest przeprowadzony w formie zdalnej. Słuchacze pobierają materiał na egzamin w wyznaczonym  dniu i godzinie z  clasroomu  nauczyciela prowadzącego zajęcia albo z Plan lekcji  na stronie internetowej szkoły. Osoby, które nie mają możliwości pracy zdalnej otrzymują pytania na telefon lub przez tradycyjną pocztę po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu o braku możliwości pracy zdalnej.                                                                                                          Egzamin pisemny trwa 90 minut. Słuchacze piszą egzamin w wyznaczonym dniu i godzinie  poza szkołą. Po zakończeniu egzaminu mają 30 minut na dostarczenie pracy nośnikiem elektronicznym na konto internetowe nauczyciela np. classroom  lub pocztą tradycyjną na adres szkoły w ciągu 4 dni ( liczy się data stempla pocztowego). Nauczyciel  otrzymuje prace w formie elektronicznej lub papierowej. Po sprawdzeniu nauczyciel informuje słuchacza  o uzyskanym wyniku. Na pracy egzaminacyjnej słuchacz powinien zamieścić również swoje imię i nazwisko, klasę, aktualny telefon .Nauczyciel powinien określić na pracy egzaminacyjnej informację gdzie słuchacz na wysłać z powrotem wypełnioną pracę.   

2.Egzamin ustny z przedmiotów jest przeprowadzony w formie zdalnej przez telefon . Nauczyciel przeprowadza egzamin w formie zdalnej poprzez rozmowę telefoniczną, która jest dostępna technicznie dla słuchacza i nauczyciela. Słuchacze na siedem dni przez egzaminem otrzymują zagadnienia  egzaminacyjne na podstawie których sporządzone zostaną pytania egzaminacyjne. Nauczyciel sporządza zestawy egzaminacyjne złożone z dwóch pytań i liczbie  o jeden więcej niż ilość słuchaczy w klasie.                                                                  Podczas egzaminu w wyznaczonym terminie i godzinie nauczyciel dzwoni  do słuchaczy w określony dzień i przedziale czasowym np.2 godz. w trakcie których z tymi co odebrali telefon przeprowadza rozmowę. Słuchacz  informowany jest o uzyskanej ocenie po odpowiedzi na pytania. Proszę o podanie aktualnych numerów telefonu na pocztę szkoły lo@szkola.iszczecinek.pl   lub kontakt@szkolaszczecinek.pl albo telefonicznie w szkole jeśli jest inny niż na podaniu albo uległ zmianie.  Uczeń losuje zestaw pytań  na który odpowiada. Egzamin dla jednej osoby trwa max. 10 min. Słuchacz  informowany jest o uzyskanej ocenie po odpowiedzi na pytania.

Forma i zasady egzaminu są takie same jak w czerwcu 2020r.

życzę powodzenia 

Wasz Dyrektor