WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH

tematy prac kontrolnych

strona tytułowa pracy kontrolnej 

  1. Język angielski
  2. Język polski -pytania poniżej
  1.Jakie koncepcje naprawy Polski zawarł Stefan Żeromski w powieści " Przedwiośnie . " ?
 
  2 . Dokonaj sądu nad Zenonem Ziembiewiczem - bohaterem powieści " Granica . " Zofii Nałkowskiej .
 
  3 . Groteska i jej funkcje w utworze Witolda Gombrowicza " Ferdydurke ."
 
Wymagania : Spośród podanych wyżej tematów należy wybrać tylko jeden do opracowania . Praca ma liczyć co najmniej 250 słów . w kompozycji trzeba uwzględnić wstęp , rozwinięcie i zakończenie zawierajace wnioskowanie . Pamiętać też należy o stosowaniu akapitów .  
 
                                               Mirosława Grzegrzułka 
6.Biologia- opracuj jeden temat do wyboru:
1.Regulacja wydzielania hormonów.Antagonistyczne działanie hormonów.
2.Nadczynność i niedoczynność gruczołów dokrewnych.
3.Higiena i choroby układu rozrodczego.
 
7.Chemia - opracuj jeden temat do wyboru:
1.Alkohole-budowa,podział, właściwości. Wpływ etanolu na organizm człowieka.
2.Budowa , właściwości, otrzymywanie i zastosowanie estrów.
3.Podział i budowa tłuszczów.Przemiany tłuszczów. Wpływ tłuszczów na organizm człowieka.

Drodzy Słuchacze

Na pracy kontrolnej powinien być opis: imię i nazwisko, klasa, oraz temat  jaki wybraliście.                                                                napisaną pracę  możecie oddać ( do wyboru) :

1.przekazać osobiście nauczycielowi przedmiotu na zajęciach 

2. przynieść do sekretariatu szkoły w godzinach pracy szkoły