WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH

tematy prac kontrolnych

strona tytułowa pracy kontrolnej 

  1. Matematyka
  2. Biologia 
    1.Budowa i funkcje układu moczowego.Choroby układu moczowego.
    2.Charakterystyka ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego układu nerwowego.Choroby układu nerwowego.
    3.Budowa i działanie narządu wzroku i słuchu . Choroby oczu i zaburzenia widzenia.
  3. Język angielski
  4. Fizyka 

     4a. materiały pomocnicze  do fizyki

     5. Jezyk polski

     6.Historia

     7. Chemia   

1.Charakterystyka odmian alotropowych węgla.( budowa, właściwości i zastosowanie.)
2.Węglowodory-budowa, podział i zastosowanie.
3.Charakterystyka paliw kopalnych i ich wpływ na środowisko przyrodnicze.

    8. GEOGRAFIA

 

Drodzy Słuchacze

Na pracy kontrolnej powinien być opis: imię i nazwisko, klasa, oraz temat  jaki wybraliście .                                                                napisaną pracę  możecie oddać ( do wyboru) :

1. Wysłać nauczycielowi w ramach classroomu i Jego przedmiotu

2.Przesyłając na  stronę internetową szkoły: kontakt@szkolaszczecinek.pl

3.przynieść do sekretariatu szkoły w godzinach pracy.