WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH

tematy prac kontrolnych

strona tytułowa pracy kontrolnej

1. matematyka 

2. Język angielski 

3. Historia ( jeden temat do wyboru )

    1.Scharakteryzuj przemiany gospodarcze Królestwa Polskiego w XIX w.

  1. Wojna secesyjna i jej wpływ na dzieje USA ?

    3.Scharakteryzuj powstanie , program i działalność orientacji prorosyjskiej w społeczeństwie polskim 

       podczas I wojny światowej ?

4. Język polski

Tematy prac kontrolnych z j. polskiego ( jeden do wyboru)

     1.Problematyka społeczna, narodowa i moralna w młodopolskiej twórczości S. Żeromskiego.

     2. Najciekawsze, według Ciebie, postacie kobiece w literaturze Młodej Polski i XX-lecia 

         międzywojennego.

  1. Który z poetów XX-lecia międzywojennego jest Ci najbliższy i dlaczego? Wybór uzasadnij, odwołując się do wybranych utworów.

Drodzy Słuchacze

Na pracy kontrolnej powinien być opis: imię i nazwisko, klasa, oraz jaki wybraliście temat .                                                                      napisaną pracę  możecie oddać ( do wyboru) :

1.Przesyłając nauczycielowi przedmiotu w ramach classroomu

2.Przesyłając na stronę  internetową szkoły:kontakt@szkolaszczecinek.pl

3.przynieść do sekretariatu szkoły w godzinach pracy.