WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH

tematy prac kontrolnych A2

1. temat pracy kontrolnej z podstaw przedsiębiorczości  

Tematy  prac kontrolnych – klasa A II- podstawy przedsiębiorczości- Semestr wiosenny

 

  1. Jaki rodzaj działalności chciałabyś(chciałbyś) prowadzić i dlaczego?
  2. Oblicz wynagrodzenie netto pracownika o wynagrodzeniu brutto 3600,00zł. Pracownik miejscowy.
  3. Opisz znaczenie ubezpieczenia zdrowotnego.

język angielski

WOS

język polski

historia

biologia

fizyka 

matematyka

chemia

INFORMATYKA : jeden temat do wyboru

1.Scharakteryzuj zagrożenia, jakie niesie za sobą korzystanie z sieci.

2. Wyjaśnij, czym są algorytmy rozgałęzione i kiedy je stosujemy.

3. Wyjaśnij, czym są ataki DoS oraz DDoS.

GEOGRAFIA

Zestaw tematów z geografii na prace kontrolne dla klasy A2. drugi semestr 2020/2021

  1. Opisz wpływ prądów morskich na życie i gospodarkę człowieka
  2. Opisz wpływ zanikania pokrywy lodowej na obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców oraz ich tożsamość kulturową
  3. Opisz charakterystyczne cechy głównych stref roślinnych na Ziemi
  4. Opisz skutki rzeźbotwórczej działalności morza

Proszę wybrać jeden temat i go opisać

 

Drodzy Słuchacze

Na pracy kontrolnej powinien być opis: imię i nazwisko, klasa, oraz temat  jaki wybraliście.                                                                napisaną pracę  możecie oddać ( do wyboru) :

1.Wysłać nauczycielowi przedmiotu w ramach classroomu

2.Przesyłając na  stronę internetową szkoły: kontakt@szkolaszczecinek.pl

3.przynieść do sekretariatu szkoły w godzinach pracy.