WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

Tematy prac kontrolnych

strona tytułowa pracy kontrolnej

  1. Matematyka 
  2. Język polski (poprawione tematy od 28.10.2021 w tym jeden do wyboru)

     1.Obraz polskiej rzeczywistości w utworach oświecenia. Wykorzystaj teksty literackie.

    2.Czy twórczość I. Krasickiego można uznać za ponadczasową ? Udowodnij w oparciu o materiał       literacki.

    3.Które z literackich aspektów oświecenia uważasz za aktualne i znaczące?

   3. Biologia 
 
   1.Omów choroby układu ruchu-objawy, przyczyny, częstość występowania,profilaktyka.
   2.Budowa i funkcje skóry. Choroby i higiena skóry. Mechanizm termoregulacji.
   3.Charakterystyka tkanek : nabłonkowej, mięśniowej, nerwowej, łącznej.Budowa, rodzaje, 
      występowanie.
 
   
   5. Fizyka 
 
  6.Chemia 
   1.Budowa i zasada działania ogniwa galwanicznego.
   2.Korozja.Rodzaje korozji, przyczyny i ochrona przed jej powstawaniem.
   3.Reakcje utleniania i redukcji .Przykłady ich zastosowania.
 
  7. Historia   ( jeden temat do wyboru )

     1.Powstanie , charakterystyka  i znaczenie  kalwinizmu w dziejach Europy XVI w.  ?

     2.Przyczyny wybuchu , przebieg i skutki  powstań kozackich w XVII w.  Rzeczpospolitej .?

     3.Udowodnij ,że wiek wolna elekcja i liberum veto przyczyniły się do upadku Rzeczpospolitej .?

8. GEOGRAFIA