WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

Tematy prac kontrolnych

strona tytułowa pracy kontrolnej

  1. Historia
  2. Język polski poprawione 25.04.2022
  3. Język angielski
  4. Matematyka
  5. Fizyka
  6. Biologia - opracuj  jeden temat do wyboru:
1.Budowa i funkcje układu oddechowego.Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego.
2.Budowa i funkcje układu krwionośnego. Budowa serca, naczyń krwionośnych, obiegi krwi.
3.Choroby układu krążenia.
 
    7.Geografia
    8.Chemia - opracuj jeden temat do wyboru:
1.Odczyn i pH roztworu.Wpływ odczynu roztworu na środowisko przyrodnicze.
2.Dysocjacja elektrolityczna kwasów, wodorotlenków i soli.Stopień dysocjacji elektrolitycznej.
3.Przebieg reakcji zobojętniania.Otrzymywanie wodorosoli i hydroksosoli.
 

Drodzy Słuchacze

Na pracy kontrolnej powinien być opis: imię i nazwisko, klasa, oraz temat  jaki wybraliście.                                                                napisaną pracę  możecie oddać ( do wyboru) :

1.przekazać osobiście nauczycielowi przedmiotu na zajęciach 

2. przynieść do sekretariatu szkoły w godzinach pracy szkoły