WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH

tematy prac kontrolnych

strona tytułowa pracy kontrolnej

1. Historia 

2. Podstawy przedsiębiorczości

3. Język angielski

4. Język polski - tematy poniżej     

    1 . Troska o losy ojczyzny w dorobku twórczości pisarzy polskiego odrodzenia .
 
    2 . Co jest przedmiotem śmiechu w komedii obyczajowej Moliera pt. " Świętoszek . "
 
    3 . Jakie wady społeczeństwa polskiego krytykuje Ignacy Krasicki w swojej twórczości ?
Wymagania  :  Spośród podanych wyżej tematów należy wybrać tylko jeden do opracowania . Praca ma liczyć co najmniej 250 słów . W kompozycji wypracowania trzeba uwzględnić wstęp , rozwinięcie i zakończenie zawierające wnioskowanie , Pamiętać też należy o stosowaniu akapitów . Mirosława Grzegrzułka 
 
7. WOS
8.Biologia  -jeden temat do wyboru:
1.Porównaj budowę komórek eukariotycznych na podstawie budowy komórki zwierzęcej, roślinnej i grzybowej. 
2.Budowa i rola jądra komórkowego.
3.Przebieg i znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy.
 
10.Chemia -opracuj jeden temat do wyboru:
1.Wodorotlenki-budowa, podział, właściwości i zastosowanie.
2.Podział i budowa soli.Otrzymywanie i zastosowanie soli.Przemiany skał wapiennych.
3.Budowa i podział kwasów.Otrzymywanie, właściwości, zastosowanie.
 
10.Informatyka - opracuj jeden temat do wyboru :

 1)Elementy budowy współczesnego komputera – podział i zastosowanie elementów systemu.       2)Rodzaje i podział oprogramowania komputerowego.

 
 
 
 
 

Drodzy Słuchacze

Na pracy kontrolnej powinien być opis: imię i nazwisko, klasa, oraz temat  jaki wybraliście.                                                                napisaną pracę  możecie oddać ( do wyboru) :

1.przekazać osobiście nauczycielowi przedmiotu na zajęciach 

2. przynieść do sekretariatu szkoły w godzinach pracy szkoły