WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH

Wyższa klasa 2 lub 3 Liceum Ogólnokształcące - przeniesienie z innych typów szkół w trakcie roku szkolnego (Technikum,LO)

UWAGA

skorzystaj z szansy zrobienia LO i skrócenia czasu nauki

od lutego 2020!

na z przeniesienia na wyższe semestry klasa II do C4 lub klasa trzecia do C6 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych klasa 2 lub 3 to propozycja dla osób uczących się w innych szkołach albo zatrzymanych na 2 czy 3 klasie. U nas można  uzyskać średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i samodzielności czy z codziennych obowiazków rodzinnych lub przeszkód chorobowych.  

 • Mamy ciekawą ofertę edukacyjną zarówno dla ludzi młodych jak i dojrzałych. Współczesny świat rozwija się w bardzo szybkim tempie dlatego posiadane obence wykształcenie przestało być postrzegane jako podstawa zatrudnienia przez całe życie. Coraz częściej osoby dorosłe podejmują naukę właśnie po to, by móc konkurować z ludźm imłodymi, a także być przydatnymi w rodzinie i społeczeństwie.
 • U  nas panuje miła i rodzinna atmosfera, która pozytywnie oddziaływuje na wszystkich słuchaczy- zarówno tych młodszych jak i starszych. W naszej szkole zawsze można liczyć na wyrozumiałość i kompetencje nauczycieli oraz solidne przygotowanie do matury.
 •  My kształcimy w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych.

U nas każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym.

Wszystkie przedmioty zdaje się w formie ustnej, a dodatkowo  z j.polskiego, j.angielski , matematyki w formie pisemnej. 

Aby można było przystąpić do egzaminu konieczne jest pozyskanie pozytywnych oceny z każdego przedmiotu, oraz 51% frekwencji z tego przedmiotu.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i konsultacji średnio 2 razy w miesiącu.

 • w soboty (8:00-18:30) - z przerwą na obiad
 • w niedzielę ( 8.00-13.00)

Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej - w związku z czym szkoła wydaje świadectwa państwowe

Kadra dydaktyczna to nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje w nauczaniu przedmiotów objętych programem nauczania wytyczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej .

Przedmioty obowiązkowe:

 • j. polski,
 • j. angielski,
 • matematyka,
 • historia,
 • biologia,
 • geografia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • technologia informacyjna.  

Dodatkowo każdy słuchacz może bezpłatnie uczęszczać na zajęcia z drugiego języka obcego (pod warunkiem, że utworzy się równoległa grupa z obowiązkowym językiem obcym – innym niż j. angielski). 

Do Matury może przystąpić każdy, kto ukończył nasze liceum. Matura odbywa się w budynku szkoły, w miesiącu maju wg harmonogramu ustalonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.(OKE).

Podejmując naukę w naszej szkole słuchacze zyskują:

 • nowe możliwości rozwoju,
 • dostęp do wiedzy,
 • solidne przygotowanie do twórczej pracy.

 

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył lub ukończy w tym roku 18 lat.

Nie ma górnej granicy wiekowej !