WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH

3-letnie Liceum klasa 2

Moi Drodzy

Zapraszamy od lutego 2021r. na wyższy semestr 

do 2 klasy - sem.trzeci  jeszcze  3-letniego LO osoby ,które :  

- ukończył ZSZ, Szkołę Branżową I stopnia                                                                                                                                                                                        - ukończyły I klasę  3 letniego Liceum lub  I klasę 4-letniego Technikum

- ukończyły II klasę 4-letniego Technikum

- nie ukończyły II klasy 3 letniego Liceum lub nie ukończyły II klasy 4 -letniego Technikum ale ma oceny pozytywne z przed.ogólnokształcących 

Przyjęcie do 3 -letniego liceum ma zwiazek z kontynuacją ,, starej " podstawy programowej na bazie gimnazjum i wczesniej ukończonych klas LO lub T,ponieważ można powtarzać semestr. 

W roku szkolnym 2020/2021 ustawodawca przewidział ostatni raz rekrutację do 2 klasy 3-letniego LO po ZSZ lub Szkoły Branżowej I stopnia po Gim.                       

W normalnym trybie, kiedy szkoła jest otwarta a zajęcia prowadzone są w szkole w formie zaocznej według  rozkładu zjazdów ( w zakładce Plan lekcji) zajęcia prowadzone są:

 • w soboty (8:00-17:00) - z przerwą na obiad
 • w niedziele (8.00-13.00)

Jest to łagodna forma pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego dla słuchacza. 

W trakcie nauki głębiej i szerzej poznacie wiedzę z:

 • języka polskiego; języka angielskiego;matematyki;historii;biologii;przyrody;geografii;chemii;fizyki;wiedzy o społeczeństwie;podstaw przedsiębiorczości;technologii informacyjnej wybranych przedmiotów w formie rozszerzonej.  

W naszej szkole uczą bardzo fajni nauczyciele z osobistym zaangażowaniem i znajomoścą realiów życia.

Obecnie w XXI wieku  posiadanie wykszałcenia średniego jest normą .Technologie i rzeczywistość jak sami widzimy rozwija się zaskakująco dynamicznie i wymaga przez to od NAS otwartości i elastyczności. Wiedza i wykształcenie daje fundament naszej mocy umysłowej i odporności na wyzwania. To jest nasz +.

Zapraszam więc do dołączenia do naszej grupy tych, którzy idą do przodu....  

Dodatkowo ,posłuchaj ..

Ta szkoła to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i samodzielności , świadczeń ZUS i innych oraz codziennych obowiązków domowych i zawodowych.

 • Mamy ciekawą ofertę edukacyjną zarówno dla ludzi młodych jak i dojrzałych. Współczesnoś jak wcześniej powiedzałam rozwija się w bardzo szybkim tempie dlatego posiadane obecne wykształcenie przestało być postrzegane jako podstawa zatrudnienia przez całe życie. Coraz częściej osoby dorosłe podejmują naukę właśnie po to, by móc konkurować z ludźmi młodymi,a także być przydatnymi w rodzinie i społeczeństwie.
 • Na zajęciach w naszym liceum panuje miła i rodzinna atmosfera, która pozytywnie oddziaływuje na wszystkich słuchaczy- zarówno tych młodszych jak i starszych. W naszej szkole zawsze można liczyć na wyrozumiałość i kompetencje nauczycieli oraz solidne przygotowanie do matury.
 •  To szkoła dla dorosłych kształcąca w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzłości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie nauki w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych.

WAŻNE    Nauka w liceum podzielona jest na 8 semestrów - każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym. Wszystkie przedmioty zdaje się w formie ustnej, a z j.polskiego, j.obcego, matematyki w formie pisemnej. Aby można było przystąpić do egzaminu konieczne jest pozyskanie pozytywnych ocen z  każdego przedmiotu, oraz 51% frekfencji z tego przedmiotu.

Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej - w związku z czym szkoła wydaje świadectwa państwowe 

Do matury może przystąpić każdy, kto ukończył nasze liceum. Matura odbywa się w budynku szkoły,  obecnie w czerwcu wg harmonogramu ustalonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.(OKE).

Podejmując naukę w naszej szkole słuchacze zyskują:

 • nowe możliwości rozwoju,
 • dostęp do wiedzy,
 • solidne przygotowanie do twórczej pracy.

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył lub ukończy w tym roku 18 lat.

Zapisz się on line przez zakładkę -REKRUTACJA -Formulatrz

lub osobiście w sekretariacie szkoły po  komunikacie MEN o wznowieniu nauki w szkole 

potrzebne są:

 • świadectwo ostatnio ukończonej klasy lub szkoły
 • 1 zdjęcie do legitymacji do 26 r.ż
 • podanie wypełnia się na miejscu
 • do wglądu dane z dowodu osobistego

UWAGA !!!! Nie ma górnej granicy wiekowej !!! 

 

 

Error