WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH

2-letnie Liceum Ogólnokształcące po ZSZ

UWAGA 

to ostania szansa na zrobienie LO po ZSZ w 2 lata 

zapisz się na wyższy semestr od lutego 2020r. do klasy C4.

potem wchodzią zmiany i wydłużony czas nauki,

więc szkoda czasu na podejmowanie decyzji latami -teraz jest najkrótszy czas  

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych po szkole zawodowej trwa jeszcze 2 lata.Do drugiej klasy można przyjść, jeśli nie została ona ukończona w innej szkole młodzieżowej lub dla dorosłych.

Nasza szkoła to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i samodzielności lub codziennych obowiązków rodzinnych. 

 • Mamy ofertę edukacyjną zarówno dla ludzi młodych jak i dojrzałych. Współczesny świat rozwija się w bardzo szybkim tempie dlatego posiadane obecne wykształcenie przestało być postrzegane jako podstawa zatrudnienia przez całe życie. Coraz częściej osoby dorosłe podejmują naukę właśnie po to, by móc konkurować z ludźmi młodymi, a także być przydatnymi w rodzinie i społeczeństwie. 
 • W naszym liceum panuje miła i rodzinna atmosfera, która pozytywnie oddziaływuje na wszystkich słuchaczy-  zarówno tych młodszych jak i starszych. W naszej szkole zawsze można liczyć na wyrozumiałość i kompetencje nauczycieli oraz solidne przygotowanie do matury. 
 •  To szkoła dla dorosłych kształcąca w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie nauki w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych.

Druga klasa jest dla osób,które :

 • są absolwentami szkół ZSZ lub z przeniesienia z innych szkół i  składają podanie o przyjęcie na III SEMESTR 

Nauka w liceum podzielona jest na 4 semestrów - każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym. Wszystkie przedmioty zdaje się w formie ustnej, a z j.polskiego, j.obcego, matematyki w formie pisemnej. Aby można było przystąpić do egzaminu konieczne jest pozyskanie pozytywnych oceny z każdego przedmiotu, oraz 51% frekfencji z tego przedmiotu.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i konsultacji średnio 2 razy w miesiącu.

 • w piątek (16:00-20:00)
 • w soboty (8:00-18:30) - z przerwą na obiad

Liceum wydaje świadectwa państwowe.

Kadra dydaktyczna to nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje w nauczaniu przedmiotów objętych programem nauczania wytyczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej .

Przedmioty obowiązkowe:

 • j. polski,
 • j. angielski,
 • matematyka,
 • historia,
 • biologia,
 • geografia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • technologia informacyjna.  

Dodatkowo każdy słuchacz może bezpłatnie uczęszczać na zajęcia z drugiego języka obcego (pod warunkiem, że utworzy się równoległa grupa z obowiązkowym językiem obcym – innym niż j. angielski). 

Do matury może przystąpić każdy, kto ukończył nasze liceum. Matura odbywa się w budynku szkoły, w miesiącu maju wg harmonogramu ustalonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.(OKE).

Podejmując naukę w naszej szkole słuchacze zyskują:

 • nowe możliwości rozwoju,
 • dostęp do wiedzy,
 • solidne przygotowanie do twórczej pracy.

 

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył lub ukończy w tym roku 18 lat.

Nie ma górnej granicy wiekowej !