WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO DLA DOROSŁYCH

3-letnie Liceum Ogólnokształcące po G

UWAGA jeszcze tylko Liceum w 3 lata 

zapisz się na wyższy semestr do C2 od lutego 2020r.

To szkoła dla osób po Gimnazjum i starej Szkole Podstawowej lub z przeniesienia 

Potem w wyniku reformy  kształcenie będzie dłuższe.

Szkoda czasu na oglądanie się co inni robią , trzeba nabrać tempa.

Zapraszamy do osiągniecia średniego wykształcenia

NIE MA GÓRNEJ GRANICY WIEKOWEJ !!!!!

Taka szkoła to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i samodzielności , świadczeń ZUS i innych oraz codziennych obowiązków domowych i zawodowych.

 • Mamy ciekawą ofertę edukacyjną zarówno dla ludzi młodych jak i dojrzałych. Współczesny świat rozwija się w bardzo szybkim tempie dlatego posiadane obecne wykształcenie przestało być postrzegane jako podstawa zatrudnienia przez całe życie. Coraz częściej osoby dorosłe podejmują naukę właśniepo to, by móc konkurować z ludźmi młodymi,a także być przydatnymi w rodzinie i społeczeństwie.
 • Na zajęciach w naszym liceum panuje miła i rodzinna atmosfera, która pozytywnie oddziaływuje na wszystkich słuchaczy- zarówno tych młodszych jak i starszych. W naszej szkole zawsze można liczyć na wyrozumiałość i kompetencje nauczycieli oraz solidne przygotowanie do matury.
 •  To szkoła dla dorosłych kształcąca w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzłości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie nauki w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych.

Liceum Ogólnokształcące 3-letnie przeznaczone jest dla osób, które:

 • ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, 
 • ukończyły gimnazjum, 

Nauka w liceum podzielona jest na 6 semestrów - każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym. Wszystkie przedmioty zdaje się w formie ustnej, a z j.polskiego, j.obcego, matematyki w formie pisemnej. Aby można było przystąpić do egzaminu konieczne jest pozyskanie pozytywnych ocen z  każdego przedmiotu, oraz 51% frekfencji z tego przedmiotu.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i konsultacji średnio 2 razy w miesiącu.

 • w piątek (16:00-20:00)
 • w soboty (8:00-18:30) - z przerwą na obiad

Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej - w związku z czym szkoła wydaje świadectwa państwowe

Kadra dydaktyczna to nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje w nauczaniu przedmiotów objętych programem nauczania wytyczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej .

Przedmioty obowiązkowe:

 • j. polski,
 • j. angielski,
 • matematyka,
 • historia,
 • biologia,
 • geografia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • technologia informacyjna.  

Dodatkowo każdy słuchacz może bezpłatnie uczęszczać na zajęcia z drugiego języka obcego (pod warunkiem, że utworzy się równoległa grupa z obowiązkowym językiem obcym – innym niż j. angielski). 

Do matury może przystąpić każdy, kto ukończył nasze liceum. Matura odbywa się w budynku szkoły, w miesiącu maju wg harmonogramu ustalonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.(OKE).

 

Podejmując naukę w naszej szkole słuchacze zyskują:

 • nowe możliwości rozwoju,
 • dostęp do wiedzy,
 • solidne przygotowanie do twórczej pracy.

 

Zapraszamy kiażdego, kto chce się uczyć, ukończył lub ukończy w tym roku 18 lat.

Nie ma górnej granicy wiekowej !